Bize Ulaşın (0312) 428 6353

Vega Yazılım ERP ve CRM çözümleri

Vega Yazılım ERP ( Enterprise Resource Planning) ve CRM (Customer Relationship Management) konusunda da müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler üretiyor. Erp çözümlerimizi ve proje uygulama aşamalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 
Finans Muhasebe Yönetimi
 • Genel Muhasebe
 • Demirbaş Muhasebesi
 • Bütçe Yönetimi
 • Maliyet Muhasebesi
Stok Yönetimi Satın Alma Yönetimi Lojistik Yönetimi Üretim Yönetimi
 • Üretim Planlama
 • Üretim Süreci
 • Süreç Analizi
 • Planlama Seviyeleri

Finans Muhasebe Yönetimi

Genel Muhasebe
Vega Yazılım genel muhasebesi, tamamıyla diğer sistem bileşenlerine ihtiyaç duyulmadan işletilebilen entegre işletme yazılım kavramları üzerinde gelişmiştir. Fakat, operatör, en etkili kapasite kullanım oranını elde edebilmek için, modülleri satın alma, satış, envanter yönetimi, üretim planlama ve kontrol gibi VEGA WIN modülleri ile birleştirecek şekilde kullanmalıdır. VEGA yazılımı ve ona entegre olmuş genel muhasebe felsefesi, her basit işlem için ayrı ayrı hazırlanan (zaman öldürücü) kayıtları azaltmayı amaçlar. Öte yandan, şirket içerisinde herhangi bir yerde yaratılmış tüm bilgiler genel muhasebe modüllerine transfer edilecektir.
Tüm kavramların entegrasyonu Genel muhasebe, şirketin belge sisteminin merkezi olarak düşünülebilir. Mali işlem bilgilerinin tümü burada birleştirilir. İlgili modüllerden gelen veri akışı sayesinde  şirketin bütün ilişkili prosedürleri, satın alma siparişlerinden mal makbuzlarına ya da sipariş makbuzlarından giden faturalara kadar yeniden üretilir. genel muhasebe, bu veriler sayesinde fatura makbuzlarını doğrular ve giden harcamaları kontrol eder ya da sipariş ödeme makbuzlarını denetler. Genel muhasebe Modülleri, çeşitli kontrol ve destek tablolarınca desteklenir. Bu nedenle, kullanıcılar herhangi bir program değişikliğine gerek duymadan, fonksiyonları İhtiyaçlarına göre ayarlama olanağına sahiptirler. Kontrol ve zum fonksiyonları kullanılarak, VEGA WIN genel muhasebe uygulaması ile bir çok giriş alanı tasarlanır. Bu da, herhangi bir alanda, girilen değerlerin, destek tablolarındaki girdilerle karşılaştırılabildiği anlamına gelir. Herhangi bir tutarsızlık meydana geldiğinde, ekranda bir hata bildirgesi görülür.
Genel muhasebe yapısı Hesaplar Tekdüzen Hesap Planından bağımsız, ara tekdüzen hesap defterleri de hazırlanabilir, özellikle tedarikçi ve müşteri hesapları. Hesaplar, herhangi bir para biriminde olabilir. Dokümanlar Muhasebe Dokümanlarında hesap numarası, işlem tarihi gibi önemli verilerden başka müşterinin adı, malzeme çeşidi, işlem metni gibi bilgi veren veri sahaları da bulunur. Fatura kontrol Fatura Kontrol, satın alma ve ödenecek hesapların kesişim noktasında bulunur. Veriler, VEGA Satın Alma ve Envanter Yönetimi modüllerinden gelir. Muhasebeciler, liste kutusundan sipariş verebilmek için gerekli tüm verilere bakabilme yetkisine sahiptirler. Eğer alınan faturada herhangi bir sorun yok ise, farenin sağ tuşuna basılarak yapılan basit bir hareketle: Tekdüzen hesabı kayıtlarındaki tüm gerekli kayıt anahtarlarını oluşturabilirsiniz (ödenecekler, dağıtım maliyetleri, KDV girdileri ve siparişler).
 • Mali yıl ve mali periyot
Kullanıcı, mali yılın başlangıcı gibi muhasebe periyotunun uzunluğunu ve numarasını ayarlama yetkisine sahiptir.
 • Bilanço ve kar/zarar hesapları
Kullanıcı, herhangi bir zamandaki değişik İhtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli kendi bilançosunu ve kar/zarar hesap cetvelini hazırlayabilir.
 • Günlük
Muhasebeci, günlüğe istediği her zaman ulaşma ve yazdırma şansına sahiptir.
DEMİRBAŞ MUHASEBESİ  İşletmenize ait sabit kıymetler, ekonomik ömürleri süresince finansal değer taşır. Sabit kıymetler temel olarak amortisman ayırma ve yeniden değerleme işlemleri ile ömürlerini tamamlayana kadar muhasebe işlemlerinizi etkiler. Özellikle enflasyon muhasebesi ile birlikte getirilen mevzuat değişimleri sabit kıymetlerin finansal işlevlerinin takibini zorlaştırdı. Ek olarak, aşağıdaki sebepler sabit kıymet işlemleri için zorluk teşkil ediyor:
 • Sabit kıymetlerin yıl içinde farklı dönemlerde işlem görmeleri
 • Farklı sabit kıymet tipleri için farklı amortisman metodlarının kullanılması
 • Bazı sabit kıymetler için ömürleri süresinde amortisman metodu değiştirilebilmesi
 • Yeniden değerleme ve enflasyon düzeltme katsayılarının matematiksel işlemlerde zorluk oluşturması
 • Sabit kıymet işlemlerinin fazla sayıda rakamsal ifade ile takip edilmesi ve bunun sonucu ortaya çıkan raporlama zorluğu
VEGA WIN Demirbaş Muhasebesi Modülünü, yukarıda belirtilen zorlukların üstesinden etkin bir şekilde gelmeniz için tasarlayıp, "eksiksiz" bir çözüm üretmek amacıyla hazırlandık. VEGA WIN Demirbaş Muhasebesi Modülü ile sabit kıymetlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde takip edebilirsiniz. Sabit kıymet işlemlerinin rahatlıkla muhasebeleştirilmesini sağlayabilirsiniz Modül içerisinde sabit kıymetleri farklı tipler için gruplayabilmeniz ve farklı amortisman metodu tanımlayarak ilişkilendirmeniz mümkündür. Zaman içerisinde amortisman metodunu değiştirebilirsiniz. Firmalara göre yeniden değerleme veya enflasyon düzeltme işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilirsiniz. Sabit kıymetlerin yeniden değerleme, enflasyon düzeltmesi ve amortisman ayırma işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları sabit kıymetler modülü üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Sabit kıymetler modülü ile finans modülü ile direkt olarak entegre çalıştığı için sabit kıymet işlemleri için finans modülü üzerinde ek işlem yapmanıza gerek yoktur.  
 • Firma kodu ve varlık kodu ile tanımlı holding yapısında demirbaş takibi
 • Kısmi yatırımların takibi için alt gruplama kodu imkanı
 • Demirbaş tipine bağlı farklı amortisman metodları tanımlayabilme
 • Demirbaş tipine bağlı yeniden değerleme yöntemi tanımlayabilme
 • Yeniden değerleme ile enflasyon düzeltme katsayılarının ayrımı
 • Farklı sabit kıymet tiplerini gruplayabilme
 • Sabit kıymet grupları için muhasebe işlemlerinin ayrımı
 • Amortisman metodu değiştirebilme
 • Yeniden değerleme ve enflasyon düzeltme işlemlerinin firma ölçeğine göre birbirinden bağımsız olarak yapılabilmesi
 • Sabit kıymet verilerinin grafiksel olarak görülebilmesi
 • Sabit kıymet verilerinin toplu olarak aktarılabilmesi
 • Farklı para birimlerinde sabit kıymet işlemlerini yapabilme
 • Genel sabit kıymetler listesi
 • Yeniden değerleme raporları
 • Amortisman ayırma raporları
 • Sabit kıymet icmal raporları
 • Farklı sabit kıymetler için hazırlanmış raporlar
  BÜTÇE YÖNETİMİ
 • Sınırsız sayıda birimden bağımsız bütçe girişleri
 • Sistemde bütçe için tahmini kur oranları tanımlanarak istenilen para biriminde raporlama
 • Deterministik metot ile gelecek dönemlerde oluşması beklenen taleplere göre planlama
 • Sistemde mevsimsel dağılım katsayıları tanımlanarak bütçelenecek yıllık toplam miktarları   dönemlere katsayılar oranında dağıtma
 • Sistemdeki verilerden yararlanılarak müşteri bazında ya da müşterisiz olarak satış bütçesi       oluşturma
 • Bütçe oluşturma sırasında sistemde geçerli fiyatlandırma politikalarından yararlanma
 • Satış bütçesi oluştuktan sonra isteğe bağlı olarak MRP nin bütçe ile entegre çalışması
 • Satış bütçesi üzerinden Otomatik olarak üretim bütçesi oluşturma
 • Üretimin yapılabilirliği analizi için kapasite raporu görebilme
 • Üretim bütçesinden yarımamül, hammadde, fason, aktivite bütçelerini Otomatik olarak oluşturma
 • Finans bütçesine bağımsız gelir gider bütçeleri girme
 • Bütçelenen giderler üzerinden maliyet merkezleri arasında dağıtım yapabilme
 • Bütçelenen birim aktivite maliyetlerini hesaplama
 • Finans bütçesinin için diğer bütçelerden alınması gereken verilerin otomatik oluşturulması
 • Tüm bütçe ekranlarına manuel veri girişi
 • Planlana fiili bütçe karşılaştırması
 • Bütçeler arası hiyerarşik onay mekanizması
 • Satış bütçesinde iskonto girişleri, brüt net karşılaştırmaları
 • Güncel döneme ait anlık bütçe değerleri
 • Satış personeli bazında kişisel satış hedefi analizleri
 • Bütçe raporlarında aynı anda bütçe, gerçekleşen, revize bütçe karşılaştırmaları
 MALİYET MUHASEBESİ
 • Bütün masraf çeşitlerinin maliyet merkezleri bazında izlenmesi
 • Dağıtıcı / Toplayıcı maliyet merkezlerinin tanımlanabilmesi
 • Maliyet merkezleri arasında serbest dağıtım şeması tasarlanması
 • Maliyet merkezleri arasında masrafların yüzdesel dağılımı
 • Maliyet merkezleri arasında masrafların aktivite miktarına bağlı dağılımı
 • Maliyet merkezleri arasında masrafların direk masraflar oranına bağlı dağılımı
 • Dağıtım sonrası kalan maliyetlerin kontrolü
 • Planlanan birim aktivite maliyetlerinin hesaplanabilmesi
 • Sabit / Değişken maliyetlerin hesaplamanın her aşamasında ayrı izlenebilmesi
 • Direk / Endirek maliyetlerin hesaplamanın her aşamasında ayrı izlenebilmesi
 • Safha bazında maliyetlendirme
 • İş emirlerinin aktivite bazlı olarak maliyetlendirilmesi
 • Dönem sonunda devam eden iş emirlerinin maliyetlendirilmesi
 • Demontaj iş emirlerinde ürünün parçalanarak yarı mamül maliyetlerini oluşturması
 • Değerli yan ürünlerin iş emri maliyetinden pay alması
 • Fason üretimlerin maliyetlendirilmesi
 • Proje bazında maliyet takibi
 • Müşteri siparişi bazında maliyet takibi
 • Müşteri bazında maliyet takibi
 • Tesis bazında farklı maliyetlendirme imkanı
 • Bütçelenen birim aktivite maliyetlerinin hesaplanması
 • Maliyet merkezleri arasında dağıtılan masrafların detaylı izlenmesi
 • Ürün maliyetini oluşturan bileşenlerin detaylı raporlanması
 • Dağıtım sonrası maliyet merkezleri üzerinde kalan maliyetlerin raporlanması
 • Hesaplanan birim aktivite maliyetlerinin standart maliyette kullanılabilmesi
 • Üretim maliyetlerinin muhasebeye kolay bir şekilde kaydedilmesi
 • Bütçe üzerinden aktivite birim maliyetlerinin hesaplanması
  STOK YÖNETİMİ Sektörlerden bağımsız olarak, VEGA WIN Stok modülü kullanıcı departmana, tekliften ürünün teslimine kadar geçen sürede sipariş tedarik süresini minimize etmekte yardım eder. VEGA WIN satış modülü bağımsız olduğu halde, üretim takip ve kontrol), envanter yönetimi, genel muhasebe ve ürün maliyetlendirme gibi, diğer VEGA WIN modülleri ile bütünleşik kullanıldığı zaman en verimli sonuçları verir. FONKSİYONLAR
 • Fiyatlandırma
  • Fiyat listeleri
  • İndirimler
  • Koşullar
 • Teklif yönetimi
 • Sipariş prosedürü
 • Anlaşmalar ve teslimat planları
 • Nakliye
  • Teslimat notları
  • Paketleme
  • Mal çıkışı
 • Fatura
  • Faturalandırma
Entegrasyon Firmanın başka hiçbir alanında, merkezden birkaç yere dağıtılan bilgi entegrasyonu, VEGA WIN satış modülünde olduğu kadar yoğun kullanılmamaktadır. Yukarıdaki tablo firmanın çeşitli ekonomik ve teknik alanları ile VEGA WIN satış modülü arasındaki bağlantıyı gösterir. Diğer tüm VEGA WIN modülleri gibi, satış modülü de iç entegrasyon sayesinde diğer modüllerden bağımsız olarak kusursuz bir şekilde çalışabilir. Bu sebepten ötürü, tüm iş aktiviteleri, bir belge akışı sistemi ile kontrol edilebilir. Bu belgeler sipariş teklifinden teslimat notlarına ve faturaya kadar tüm iş aktivitelerini içerir. Belge Akış Zinciri Tamamlanmış bir iş uygulaması genellikle aşağıda görüldüğü gibi belge akışı ile temsil edilebilir. Bir siparişin planlanması ile, bu malzemeye ait tüm teklif verileri diğer belgeye otomatik olarak transfer edilir. Bununla birlikte, daha önceden yaratılmış olan bu belgeler, belgelerin yönetimine yardımcı olması için güncel belge ile kayıtlı tutulur. VEGA WIN sisteminde, satış aktiviteleri, teklif, sipariş, teslimat ve fatura gibi özel satış belgeleri ile temsil edilir. Tüm bu belgeler, karşılık gelen iş aktiviteleri ile ilgili tüm gerekli bilgileri içerirler. Her belge, belge başlık bilgisi ve gerektiği kadar kalem satırı içerir. Kısmi ve kolektif irsaliye/fatura Belge kalemlerinin irsaliye belgelerine ve hesaplarına aktarılmasına ek olarak, VEGA WIN satış modülü, siparişlerin ve irsaliye kalemlerinin bir birleşimini ya da ayrılımını sunar. Üstelik, miktar ve değer faturalarını birbirinden ayırmak olasıdır. Bu özellik sayesinde, kullanıcı, fatura ve irsaliyeleri hemen hemen istediği şekilde hazırlayabilir. Belge Tipleri Belge çeşidi, belgenin kullanılmasında ana kontrol mekanizmasıdır. VEGA WIN sisteminde, bir belge aşağıdaki şekilde tanımlanır. 1) Belge kullanımı Karakteristik özellikler, bir belgenin daha kolay tanınmasını sağlar. Belge fonksiyonlarının nasıl olacağını belirtir. (örneğin bir teklif belgesi, bir sipariş veya irsaliyenin özelliklerine sahip olabilir.) 2) Belge özelliklendirme Karakteristik özellikler, bir belgenin daha kolay tanınmasını sağlar. Belge fonksiyonlarının nasıl olacağını belirtir.(örneğin bir teklif belgesi, bir sipariş veya irsaliyenin özelliklerine sahip olabilir). 3) Özelliklendirme çeşitleri Her bir karakteristik özellik, ihtiyaca göre değişik türlere sahip olabilir. (VEGA WIN sisteminde, bir sipariş şu özelliklere sahip olabilir: Standart sipariş, miktarsal sipariş, tutarsal anlaşma). Çoklu belgeler VEGA WIN sisteminde, bir orjinal belgeye değişik özellikler verilebileceği için, genellikle benzer belgeler kullanılır. Örneğin, spot siparişlerinde, hem sipariş hem de irsaliye aynı anda hazırlanırlar ve benzer belgelerle yönetilirler. Fatura daha sonra hazırlanır. Nakit satışlarda, bir belge yeterlidir. Bu belge, hem siparişi, hem irsaliyeyi hem de faturayı içerir Kontrol ve destek tabloları VEGA WIN sisteminin her modülünde yer alan destek tablo fonksiyonları, sistemin entegrasyonunu ve kullanım kolaylığını büyük ölçüde artırır. Bu sayede, şirket içinde bir çok yerde kullanılan verilerin yönetimi sağlanır, ayrıca kayıt tekrarlama maliyetleri ve olası hatalar büyük ölçüde azaltılır. Uygulama verileri, doğrudan destek tablolarından seçilebilir, böylece kayıt işlemleri büyük ölçüde kısaltılır. Ayrıca, destek tabloları kontrolü ile tutarsız verilerin sisteme girişi engellenmiş olur. Bu destek tabloları daha fazla detaylı ve bilinçli olacak şekilde düzenlenirse, daha etkili bir şekilde uygulamalarda kullanılır ve veri girişi en aza indirilir. Fiyat listeleri Aynı ürün için değişik fiyatların geçerliliği, VEGA WIN satış modülü altındaki fiyatlandırma politikaları uygulamaları ile yerine getirilir. Her bir ürün için fiyat (brüt fiyat), miktara, müşteriye veya müşteri kategorilerine göre tanımlanır. Fiyatlar, ayrıca malzeme ana kayıtlarında direk sabitlenebilir. İndirimler ve koşullar İndirim ve koşul uygulamaları ile, fiyatlar, kalem ve başlık bazında , müşteri ve ürün kriterlerine göre değiştirilirler. Gerekirse VEGA WIN satış modülünde, bu veriler, fiyat belirleme uygulamaları altında saklanır. Fiyat bulma kriterleri, kullanıcı İhtiyaçlarına göre düzenlenir. Ara yüzey VEGA WIN satış modülünün etkinliği ve performansı, üretim yönetimi, envanter yönetimi, genel muhasebe ve ürün maliyetlendirme ile entegre edilirse daha da artar. Üretim yönetimi Bir üretim siparişi veya tedarik sonucu oluşan üretim planı, siparişin verilmesi ile başlar. Envanter yönetimi Eğer bir irsaliye varsa, önce ürünün elde edilebilirliği kontrol edilir, sonra stoklar hazırlanır. Genel muhasebe Her bir fatura, muhasebe hesaplarına kaydedilir. Ürün maliyetlendirme Herhangi bir teklifin kabulüne izin vermeden önce, hazırlık maliyetleri onaylanır. Faturanın hazırlanmasından sonra, son maliyetler geçerlilik kazanır. SATINALMA YÖNETİMİ VEGA WIN satın alma modülü, tedarik yönetimi alanındaki görevlerin dağıtımını ve bu alanla ilgili operasyonları kolaylaştıran, uygulaması güçlü bir iş aracıdır. Malzeme ve tedarikçi ana kayıtları, mümkün olan en verimli şekilde tanımlanmalıdır. VEGA WIN Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), bir satın alma isteği çıkartır. Satın alma verisi için tedarikçinin teklif ettiği fiyat temel olarak alınır. Satın alma siparişleri hazırlandığında, geçerliliği ve kesinliği kontrol edilmelidir. VEGA WIN satın alma modülü, en hızlı, güvenli ve en düşük maliyetle, bütün satın alma işlemlerini en verimli biçimde yürütür. Tedarik yönetimi çatısı altında, satın alma departmanını hedefleri talep edilen malzemelerin dağıtımını:
 • istenen zamanda
 • ve mümkün olan en düşük fiyatta sağlamaktır.
FONKSİYONLAR
 • Satın alma bilgisi
 • Teklif yönetimi
 • Satın alma sipariş istekleri
 • Satın alma siparişleri
 • Sipariş yönetimi, doğrulanması (faturaya göre)
 • Taslak anlaşmalar
Sistemin tamamı ile entegrasyonu Diğer tüm VEGA WIN modülleri gibi, VEGA WIN satın alma modülü kendi içinde tamamen entegredir ve diğer tüm VEGA WIN modülleri ile entegre çalışabilir. Diğer bir deyişle, VEGA WIN satın alma yapısal olarak modülerdir ve hem bağımsız olarak hem de tüm VEGA WIN sistemi ile entegre olarak çalışabilir. Aslında, modül en yüksek performansa, diğer VEGA WIN sistem modülleriyle birlikte çalışarak ulaşır. Belge akışı VEGA WIN satın alma modülü içinde, tüm uygulamalar satın alma belgeleri ile organize edilmiştir. Bir satınalma isteği malzeme ihtiyaç planlaması ile ya da elle giriş ile oluşabilir. Bu satın alma isteği ya da elle girilen satın alma isteği, bir firma siparişine dönüşebilir. VEGA sisteminde bir isteğin siparişe dönüşmesinden önce, onaylanmalıdır. Bir sipariş yeni bir belge yaratılarak, önceden hazırlanan bir belge referans alınarak ya da var olan bir taslak anlaşmadan oluşturulabilir. Entegre çalışan belge akışı programı ile, tüm veriler merkezi olarak kontrol edilir, bu sayede ne çeşit bir sipariş olursa olsun herhangi bir modifikasyon sadece bir kez yapılabilir. Belge tipleri VEGA modül uygulamaları fonksiyonları, farklı belge tipleri ile kontrol edilir. Satın Alma belgeleri:
 • Satın alma siparişleri
 • Taslak anlaşmalar
 • Taslak anlaşmalara göre kısmi siparişler
Destek tabloları En yüksek uygulanan performansı ve firmanın veri işleme aktivitelerinin en iyi temsili destek tabloları sistemi ile sağlanır. Temel destek tabloları ile aynı şekilde, bu destek tabloları da modüle özgüdür ve VEGA WIN sistemindeki her modül ile bağlantılıdır.
 • İndirim anahtarları
 • Sipariş tipleri
 • Sipariş kalemi kategorileri
 • Sipariş metinleri
 • Satın alma yetkilisi
Satın alma bilgisi Satın alma bilgisi ekonomik siparişler için önemli bir temeldir. Veriler bir malzeme için en uygun tedarikçinin seçilmesine olanak verir. Veriler bir veri bankasında saklanır ve malzeme ve tedarikçi ile ilgili tüm gerekli bilgiler burada tutulur. Satın alma verileri içinde
 • ürün tedarikçileri
 • birden fazla tedarikçi için ürün listeleri
vb. bulunur. Sipariş istekleri Bir sipariş isteği satın alma departmanından belirli bir malı ya da bir hizmeti belirli bir günde tedarik etmek için gelen bir teklifi temsil eder. Sipariş istekleri, VEGA WIN malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) uygulamasından otomatik olarak ya da elle girilerek oluşturulabilir. Sipariş yönetimi VEGA WIN sisteminde siparişler hem elle hem de isteklerin onaylanması ile oluşan anlaşma sonucunda oluşturulabilir. VEGA WIN sisteminde yüksek seviyedeki entegrasyon sayesinde, yeni bir sipariş yaratmak için çok az sayıda veri girmek yeterlidir. İsteklerden Sipariş Oluşturmak: Eğer bir ürün için isteklerden sipariş oluşturulmuşsa, sadece o ürünün kodunu girerek kullanıcı bu sipariş isteğine ulaşabilir. Anlaşmadan Sipariş: Anlaşma onaylandıktan sonra, tüm koşullar ve terimler kaydedilir ve sipariş bu bilgileri içerir. Anlaşmalar siparişin özel bir formudur, ve kullanıcının isteğine göre aktif hale getirilebilir. Normal (Elle) Sipariş: VEGA WIN sisteminde, elle girilen siparişler bile kaydedilmiş satın alma bilgileri yardımı ile otomatik bir hale getirilebilir. Bunu sağlamanın en iyi yolu, ürünlerin sabit satıcıları hakkındaki tüm koşulları ve bilgileri sistemin satın alma bilgilerinde kayıtlı tutmaktır. Bir sipariş verirken, satın alma bilgilerindeki veriler kullanılarak girilen veri sayısı minimuma indirilir. Siparişin yapısı Bir siparişin içinde sipariş başlık bilgileri - sipariş kalem bilgileri - sipariş metini bulunur. Başlık ve Kalem Bilgilerinde girilen tüm diğer veriler klavye ile aktif hale getirilir. Bu sayede, tedarikçiler, alacaklılar, ilgili kişi, nakliye koşulları, ödeme koşulları, ve bonuslar ile ilgili tüm veriler başlık bilgisi ekranında ya da fonksiyon anahtarları yardımıyla görülebilir. Satın alma isteği ya da satın alma bilgilerinden kalem bilgilerine gelen her ekstra veri kontrol edilir. Sipariş kontrolü Sipariş yönetim sistemindeki çeşitli fonksiyonlar VEGA WIN sistemindeki siparişlerin geçerliliğini kontrol eder. Fonksiyon anahtarlar ile, siparişin kalem bilgilerinde bulunan statü verileri görüntülenebilir; bu veriler siparişin teslim alındığını ya da hesaplara geçip geçmediğini ve siparişin miktarını gösterir. Bununla beraber tolerans limitleri, teslimat statüsü, teslimat tarihi vb. bilgiler görüntülenebilir. Taslak anlaşmalar Taslak anlaşmalar, belirli bir tedarikçi le yapılan uzun vadeli, sabit anlaşmalardır. Anlaşmalar ve teslimat planları sistemde ayrı ayrı tutulur. Anlaşmalar ve teslimat planları taslak anlaşmalardan farklıdır. (Bu tip anlaşmalarda siparişler acil ihtiyaçlara göre verilir.) Çünkü anlaşmadaki teslimat tarihleri sabit değildir. Teslimat planında, teslimat tarihleri, tamamen ya da kısmen teslimatlar için açık olarak tanımlanmıştır. Taslak anlaşması tedarikçi ile anlaşılan açıkça tanımlanmış koşullar ve teslimat spesifikasyonlarından oluşur. Bunlar:
 • Taslak anlaşmanın tipi Tutar anlaşması, Miktar anlaşması
 • Koşullar İndirimler, miktarsal indirimler
 • Miktar ve iş aktivitesinin tipi Malzeme, Servisler
 • Geçerlilik tarihleri Taslak anlaşmaları firma seviyesinde (birden fazla birbirine bağlı tesisler için) ve tesis seviyesinde (her tesisin özerk olması durumunda) yapılabilir.
LOGİSTİC YÖNETİMİ Modern envanter yönetimi, sürekli güncelleştirilen stok verilerini temin eder. Bu veri, sadece stok miktarını değil, aynı zamanda stok değerlerini de içermelidir. Tüm sisteme entegrasyonu VEGA WIN envanter yönetimi uygulaması, VEGA WIN sistemi ile entegrasyon halindeki envanter kontrolü için bir araçtır. genel muhasebe, ürün maliyetlendirme ya da diğer istatistiksel uygulamalar tarafından sürekli olarak değerlendirilir. Envanter verileri anında güncellenir, bu nedenle de malzeme hareketlerinin kaydı yapılır yapılmaz o andaki geçerli envanter verileri tüm VEGA WIN sistemi modülleri tarafından kullanılabilir. Bu şekilde tutarlı olarak güncelleştirilen envanter bilgileri, en doğru malzeme ihtiyaç planlamasını (MRP) ve üretim kontrolünü garanti eder. Asılmış ve kullanılmış stoklar, üretim kontrol ve üretim arasında ek bir iletişime gerek duyulmadan görüntülenebilir. VEGA WIN sisteminin her modülünde yer alan destek tablo fonksiyonları, sistemin entegrasyonunu ve kullanım kolaylığını büyük ölçüde arttırır. Bu sayede, şirket içinde bir çok yerde kullanılan verilerin yönetimi sağlanır, ayrıca kayıt tekrarlama maliyetleri ve olası hatalar büyük ölçüde azaltılır. Envanter Yönetimi modülü destek tabloları, örneğin, sayılan stoklar, hareket seçimi yardımı ile malzeme hareket kayıtları gibi verileri saklamada kullanılırlar. Malzeme hareketleri Bu uygulama, Envanter Yönetim modülünün kalbi sayılır. Malzeme hareketleri uygulaması sayesinde, hareketler anında kaydedilir ve stok hareket seçimi ile kayıt edilecek hareketin kontrolü sağlanır. VEGA WIN sistemi aşağıdaki stok hareketlerini içerir:
 • Satın alma ya da satış siparişine bağlı malzeme girişi
 • İrsaliye ile malzeme çıkışı, üretim siparişine malzeme çıkışı, maliyet merkezine malzeme çıkışı (belgesiz çıkış), ürün ağacına malzeme çıkışı
  • Tesisler arası transfer, depolar arası transfer
  • Blokeli stoktan kullanılabilir stoğa transfer
Bu hareket seçimleri, hem normal hem de özel stoklar için geçerlidir. Örnek: Satın alma siparişine bağlı malzeme girişi Satın alma siparişine bağlı malzeme girişinin gerçekleşebilmesi için, satın alma siparişine bağlı malzemenin seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra gerekli ise istenilen değişiklikler yapılabilir. Bunu izleyen süreçlerde hareket seçimi ile tanımlanan stok alanları gözden geçirilip, güncellenir. Satın alma siparişine ek olarak, yeni malzeme çıkış miktarları ve statüleri girilir. Eldeki stokların kontrolünden sonra, envanter muhasebe belgelerinin çıktısı alınır ve sipariş gerçekleşir. Güncellenen malzeme girişleri de, bir fonksiyonel anahtar ile, üretim siparişinde gösterilebilirler. Malzeme giriş ve çıkışları, kaydedildikten hemen sonra ya da istenildiği zaman görülebilirler. Malzeme stokları Malzeme stokları uygulaması, malzeme hareketleri hakkındaki kayıtları içeren, güncel envanter verilerinin görülebilmesini sağlar. Stok kategorileri:
 • Tesis seviyesi
 • Depo seviyesi
 • Özel stok yeri seviyesi
Bu ayrım, daha da ileriye gidilerek kullanılabilir, reserve, kalite ve bloke stokları şeklinde yapılabilir. Bu uygulama tesis ve depo verilerinin izlenmesine en açık şekilde olanak tanır. Sayılan özel stok miktarları, her stoğa aktarılabilir. Bu da aşağıdakilerin esnek bir şekilde yönetilmesine izin verir.
 • Parti
 • Müşteri özel stok
 • Konsinye stok
 • Boş ve benzeri
Malzeme hareketlerinin gözlenmesi VEGA WIN sisteminde, her bir ürün için malzeme hareket verileri saklanmaktadır, böylece istenilen bir ürün için gerçekleşen malzeme hareketlerini, detayları ile birlikte kronolojik sırada görmek mümkündür. Envanter Bu uygulama, stok envanterlerinin hızlı ve açık bir şekilde izlenmesini sağlar. Envanter,
 • Sürekli olarak, ya da
 • Teslim tarihine göre
yerine getirilir. Herhangi bir envanter giriş/çıkışından önce ilgili stoğun envanter listesi çıkarılmalıdır. Aynı zamanda, envanter hareketi yapılan stok dondurulmalıdır ve tüm giriş hakları geri çevrilmelidir. Stok listeleri yardımı ile stokların gerçek durumu araştırıldıktan sonra, VEGA WIN sistemi bu verileri kaydeder.  ÜRETİM YÖNETİMİ Genel Anlamda üretim girdilerin, Diğer süreçlerle etkileşimi değerlendirerek , Kaynakları Kullanarak girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlamak üzere yönetilen faaliyetlerin çıktı olarak sonuçlandırılmasıdır. Üretim yapan bir işletmenin, faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için malzeme tedariki ve üretimini doğru ve zamanında planlaması hayati önem taşıyor. Değişken ve zorlu piyasa koşullarında, talepleri zamanında cevaplama hedefi, çözülmesi gereken soru ve sorunları beraberinde getiriyor.  Vega Win Üretim  Modülünün verimli şekilde kullanılabilmesi için üretim sürecinde geçen kavramları doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Üretim sürecinin ilk adımı Üretim Süreç analizleridir
        Bu Süreçler firmanızın verimliliğini ve etkinliğini istenilen seviyeye çıkaracktır. Vega win bu süreçlerde doğru kriterleri kullandırarak firmanızın maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayarak üretimdeki gücünüzü zirveye çıkaracaktır.
        Üretim sürecinde Vega Win diğer  modüllerle entegre çalışmaktdır.Üretim Sürecinde vega win üretim modülünün diğer modüllerle  entegrasyonu üretim süreç analizinde belirlediğiniz tüm sorularınızı cevaplayacak şekilde düşünülmüştür.
Vega Win üretim Modülü ile…
 • Mevcut taleplere karşılık tedariki nasıl planlamalıyım?
 • Neyi ne zaman hangi miktarda üretmeli veya satın almalıyım?
 • Talepleri cevaplamaya çabalarken ihtiyaç fazlası stok oluşumunu nasıl engelleyebilirim?
 • Malzeme yetersizliği sebebiyle yarım kalan işlerimin sayısını nasıl azaltabilirim? Bu ve benzeri sorularınızda VEGA WIN çözümümüzün en önemli parçalarından olan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü en büyük yardımcınız olacak.
En basit ifadeyle VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü şirketinizin talep ve tedarik dengesini sağlamanıza yardımcı olur. Modül, sistemin Ürün Tasarımı, Bütçe, Envanter, Satış, Satın alma ve Üretim Yönetimi Modülleri ile tam bütünleşik çalışır. Bu sayede ürünlerinizin ve ürünleriniz için gerekli olan parçaların zaman ekseni üzerindeki yerini tespit edip üretim kaynaklarını kolaylıkla planlayabilirsiniz. Modül sayesinde, VEGA WIN sistemindeki malzeme kayıtları, ürün ağacı ve rota bilgilerini temel alarak, müşteri siparişleri, satış bütçesi, talep tahminleri, bağımsız ihtiyaçlar gibi ihtiyaç oluşturan elemanları gözetip satın alma istekleri, üretim planları ve transfer siparişleri gibi ihtiyaç giderici sistem önerilerini otomatik olarak üretebilirsiniz.

Stok Maliyetinizi Azaltın
Modülün en net getirisini azalan stoklarınızla göreceksiniz. Stoklarınızı yeteri kadar ve gereken zamanda temin etmeniz kolaylaşacağı için gereksiz stok artışlarından kurtulabilirsiniz. Çünkü modül daima minimum teslim zamanı ve maliyet açısından en uygun satın alma miktarlarını gözeterek üretim ve satın alma önerilerini size sunar.
Bölümleriniz Arası Koordinasyonu Sağlayın
VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülünün devreye alınmasından sonra şirketinizin satış, satın alma, depo ve üretim bölümlerinin çok daha verimli ve yüksek koordinasyon ile çalışmaları mümkün olur. İlgili bölümlerde çalışan personeliniz ve yöneticileriniz, ihtiyaç duydukları güncel ve güvenilir verileri doğrudan VEGA WIN sistemi üzerinde alabilirler. Dolayısıyla bölümler arasında geç, eksik veya yanlış bilgi akışından kaynaklı çatışmalar ortadan kalkar.
Kaynaklarınızı Planlayarak verimliliğinizi artırın
VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü ile şirketinizdeki üretim faaliyetini daha etkin planlayabilirsiniz. Modülün üreteceği satın alma istekleri ve üretim planları doğrultusunda gerekli malzemelerin zamanında ve istenilen yerde olmasının sağlamanız çok daha kolay olur. Sağlıklı planlama etkisini teslim tarihlerinizin kısalması ve üretim verimliliğinizin artması olarak gösterir. Vega Win deşirketinizin kurumsal kaynaklarını ve diğer planlamalarınızı kolayca yaparsınız  
Rekabet Gücünüzü Artırın
Etkin planlama ve artan üretim verimliliği diğer bölümlerin üretim planlama bölümünüze olan güvenini artırır. Bu durumun en önemli faydası biraz daha dolaylı yoldan satış ve pazarlama bölümleriniz üzerinde gerçekleşir. Müşteri ile direkt diyalog kuran bu bölümlerin arkalarındaki güce, yani üretim bölümüne artan güvenleri, kısa süre içerisinde vereceğiniz tekliflere ve siparişlere yansır. Sonuçta rekabet gücünüz artar. Kapsamlı Fonksiyonalite  olarak Planlama Detayları
 • Çeşitli parti büyüklüğü metotlarına göre planlama
  • İhtiyaç kadar,
  • Maksimum seviyeye kadar,
  • Sabit miktar kadar
  • Ekonomik parti büyüklüğü kadar
  • Tedarik periyodu dengeleme miktarı kadar
 • Yeniden sipariş stok seviyesine göre planlama
 • Deterministik metot ile gelecek dönemlerde oluşması beklenen taleplere göre planlama
 • Net Değişim Planlama
 • Tek malzeme planlama
 • Müşteriye özel planlama
 • Günlük, Haftalık ve Aylık periyotta planlama.
 • Özel stok tipi yönetimi ile MRP dışı stok tutabilme
 • Fason, satın alınan üretilen yada diğer tesislerden satın transfer edilen malzemelerin Planlanması
 • Malzeme bazında sonuçların grafiksel gösterimi.
 • İhtiyaç Yönlendirme (Alternatif malzeme kullanımı)
 • Müşteri Siparişleri, Satış Tahminleri, Satış Bütçesi verileriyle planlama
 • Otomatik üretim planlarda değişiklik yada elle plan giriş imkanı
 • Teslim tarihinden geriye doğru planlama
 • Bugünden ileriye doğru planlama
 • Zaman parametreleri
  • Üretim Öncesi Emniyet süresi
  • Üretim Sonrası Emniyet süresi
  • Plan aralığı
 • Sonuçlar üzerinde esnek raporlama
 • Sipariş durum raporu
 • İlgili diğer modüllerden MRP sonuçlarını görüntüleme
 • Satın alma istekleri ve üretim planlarının satın alma siparişi ve üretim emrine çevrilmesi
 • MRP mesajları ile planlama öncesi temel veri eksiklerinin tespiti
 • Oluşan planların üretim ve satın alma bölümlerine iletilmesi öncesi onay imkanı
Teslimat sürelerinin sürekli kısaldığı, maliyetlerin azaldığı, müşteri bazlı üretimin yapıldığı bir rekabet ortamında tam zamanında üretim yönetim sisteminin çağdaş biçimde hayata geçirilmesi firmanızın sektörünüzde hak ettiği yeri alması vega win  le çok Kolay.

VEGA CRM

CRM Nedir?
 • Müşteri merkezli organizasyon bütünüdürŞeffaf firma faaliyetlerinde müşterilere söz hakkı verme sistemidir
 •  Aktivitelerin bir merkezden izlenebildiği personel ve kaynak otomasyonudur
 •  Bugünün ve geleceğin en değerli müşterileri için market segmentasyon sistemidir
 •  Ama CRM teknolojik bir yazılımdan öte bir iş felsefesidir – Yazılım amaç değil bir araçtır
 •  Kısacası CRM herkese farklı manalar çağrıştırmaktadır
 • Entellektüel sermayeyi olabildiğince kullanmaktır.
 
T Yeni Müşteri Profili Dünyanın her yerinden İstediği her şeyi hemen Sipariş edebilen, istediği zamanda istediği adrese sevkini talep eden bir tüketici profili
ERP-CRM Ayrımı?
ERP
 •  Resmi kayıtları tutar
 • Stok – Depo kayıtlarını
 • Sevk – Fatura – İrsaliyeleri
 • Muhasebe fişlerini ve defterleri
 • Satış ve satın alma siparişlerini
 • İthalat ihracat kayıtlarını tutar
CRM
 • Gayri resmi kayıtları tutar
 • Telefon
 • Ziyaret
 • Toplantı
 • Teklif
 • Sipariş
 • Servis
 • E-mail
 • Broşür
 • Posta
Crm’in Paydaşları
 • Rakipler (Aynı ürün portföyü, rakip ürün portföyü vs.)
 • Firma çalışanları (Operasyonel, Yönetim, Satış, Destek)
 • Müşteriler (Eski, yeni, muhtemel, kurumsal, bireysel, )
 • Partnerler (Kısmi alanda, kapsamlı, bayi, coğrafi)
Yapısal CRM Çeşitleri Operasyonel CRM: kanalların ve işsüreçlerinin entegre edildiği, personelin müşteriyi tek çerçeveden görmesini sağlayan otomasyon sistemi Analitik CRM: Operasyonel sistem üzerinde kurulacak bir analiz sistemi ile potansiyel müşterilerin ortaya çıkartılması, segmentasyon, birebir pazarlama vs. Katılımcı CRM: Müşteri bilgilerinin işortakları, kanal ve tedarikçilerle paylaşılarak müşteriye özel servislerin daha da detaylandırılması

Uygulama yönüyle CRM

 • Aktivite planlama ve takip
 • Ürün sipariş ve konfigürasyon
 • Gelen ve giden çağrı trafiği
 • Basılı döküman takibi
 • Email – SMS kanal uygulamaları

SFA (satış gücü otomasyonu)

 •  Müşteri tanımı ve tüm bilgileri
 • Verilen teklifleri ve revizyonları
 • Ürün konfigürasyonları ve fiyat listeleri
 • WEB mail faks ile kanal yönetimi

Call center ve helpdesk entegrasyonları

 • Gelen ve giden çağrıdan müşteri tanıma
 • Kampanya iletişimi
 • Tele marketing – tele scripting
 • İç ve dış müşteri hizmetleri ve desteği
Vega  CRM sektörlerin ihtiyaçlarına cevap bulur Kobiler de CRM Rekabette ön sıralarda bulunmak zorunda olmayan Pazarda önemli isimleri olan Risk ekonomisinde iniş çıkışları sevmeyen Bilgi işlem altyapıları sağlam Kalıcı müşteri veritabanı olmayan eleman değişimlerinde yaşadıkları en büyük sıkıntılarını hafifletecektir Pazarlama Firmalarında CRM Her gün ve saatte değişen müşteri portföyü Pazar trendinin kısıtlı kaynaklarla oluşturulması Ürün portföyü ve hedef kitlenin doğru eşlenmesi Aşırı rekabetçi bir pazarla mücadele edilmesi Hızla büyüyen, değerlendirmenin gittikçe zorlaştığı büyük bir veritabanı Hedef kitlenin ve ürün tanıtımının zorluğu Verilmek istenen mesajların en kısa ve özlü şekilde hedef kitleye ulaştırma arzusu  Eğitim Kurumlarında CRM Her yıl değişen öğrenci veritabanı ve pazarlanabilecek yeni portföy Doğru referansları doğru pazarlama yöntemi ile uygulamak zorunda olan aşırı rekabetçi bir ortam Eğitimin kalitesini ve beklentileri kalıcı ve doğru şekilde değerlendirecek alt yapı Halkla İlişkilerde CRM Hızla büyüyen ve her geçen değerlendirmenin gittikçe zorlaştığı bir veritabanı Hedef kitlenin ve ürün tanıtımının zorluğu Verilmek istenen mesajların en kısa ve özlü şekilde hedef kitleye ulaştırma arzusu
Başarılı CRM Uygulamalarına Vega ile  geçiş Daha Kolay… Vega win  CRM çözümleri firmanızda bir davranış biçimine dönüşecektir
 • Bilgi paylaşımlı
 • Etkileşim ortamı hazır
 • Detaya önem verilen
 • Düzenli iletişim ortamı hazır
 • Esnek tavır sergilenen
 • Güven odaklı takım çalışmasına müsait
 • Bugünü anlayarak, yarını planlayan, vizyoner
 • Başarıyı paylaşmak isteyen ekip ruhu ile organizasyonlarınız müşterilerin beklentilerine cevap vermenin ve  sektörünüzün lideri olmanın hazzını yaşayacaksınız

      Vega CRM  Projelerinin organizasyonunuza katkıları

 • Ham veritabanının tespiti
 • Fonksiyonel yetki analizinin yapılması
 • Sistem kurulumu
 • Entegrasyon sağlanması
 • Kullanıcı rolleri, organizasyon ve kişi bazında yetki tanımlarının tespiti
 • Kullanıcı ve yöneticilerin eğitimi
Vega win ile cevap bulan müşteri beklentileri
 • İlgi
 • Yüksek kalite
 • Tutarlılık
 • Makul fiyat
 • Planlı aktivite
 • Tutulan sözler
 • İletişim kanalları arası entegrasyon
 • Müşteri merkezli yönetim
Vega CRM in Organizasyonunuza Kazandıracağı vizyonlar  Doğru ürün, doğru müşteriye, doğru zaman ve yerde sağlanmalı Müşterinin kullandığı - alışık olduğu kanallar saptanmalı ona göre strateji belirlenmeli Müşteri birey olarak tanımlanmalı Müşteri değeri ve ihtiyacına göre farklılıklar belirlenmeli Sunulan ürün ve servisler müşteriye uyarlanmalı Etkin iletişime geçilmeli (Tel, Fax, Email,Web vs.)
 Vega CRM in firmanız için pazardaki sorularınıza cevaplar bulur.
Pazarda hangi müşteri kitlesine hitap edeceğiz Hangi müşteri hangi sebeplerle rakiplerimizi tercih edebilir Müşteri tam olarak ne istiyor Müşteri neden bizi tercih ediyor Aşırı yüklü verinin temizlenmesi, ayıklanması, gruplanması ve süzülmesi Çapraz satış raporları, sektörel, bölgesel karlılık raporları Risk raporları

CRM uygulamaya Geçişte Vega Yazılım'ın  size Sundukları

Efektif fonksiyonalite içeren Satış, pazarlama ve servis entegre çalışan Yetki ve veritabanı yönetimi kolay Toplam sahip olma maliyeti makul Süreç analizi sonucuna uyarlanabilir Ekran ve bilgi geliştirme araçları mevcut Raporlama araçları pratik Entegrasyona müsait (ERP, IVR, ACD, CTI) Mobil Kullanıma uygun Firma - ilgili yönetimi ve segmentasyon Fırsat, teklif ve sipariş yönetimi Aktivite ve zaman yönetimi Kampanya, fırsat ve proje yönetimi Telemarket, TeleSatış yönetimi Ürün ve konfigürasyon yönetimi Doküman ve bilgi yönetimi Yetki ve sorumluluk yönetimi İş akış - otomatik aktivite yönetimi Geri dönüşlerin toplanması, şikayet ve servis yönetimi Problem takibi ve eskalasyon yönetimi  

Vega Yazılım'ın CRM projesine geçiş

Müşteri bilgileri ve fikirleri şirketteki karar mekanizmalarına ulaştırılır Kurulu ilişkileri yönetmenin yanında yeni müşteriler kazanmalı ve mevcud portföy azami korumalı Veri tabanı oluştururken, veriler ışığında karlı müşterilerle daha çok ilgilenilmeli ve yenileri portföye eklenmeli Satış gücü otomasyonu olarak başladıktan sonra strateji ve hizmetlerin değiştirip müşteriye doğru ürünleri sunulmalı Müşteriler arası eşitlik sağlanmalı, memnuniyet artırılmalı Müşterinin yönetebildiği hızlı tüm kanalları kullanmalı SAFHA 1 Son 30 günde sitemizi ziyaret etmeyen, fakat son 1 senede alışveriş yapmış olanlara tanıtıcı telefon açma Geçen yaz tatil promosyonumuzdan faydalananlara, telefonla teyid alarak bu seneki program broşürünü göndermek Bu yıl kasko süresi dolan müşterilerin aranarak kampanyamızdan faydalanmak isteyip istemediğini öğrenmek SAFHA 2 Son 1 ayda siteyi ziyaret eden müşterilerin oranında, evli ve çocuklu olanların sayısı azaldı, 1 ay önce sitede neler oldu? Lisenin okul aile birliği aidatlarını özellikle 5E sınıfı öğrenci velileri ödemiyor neden Son bir ayda verilen teklif, ziyaret, telefon oranı ile satış gerçekleşen müşterilerin oranı göz nüne getirilerek hesaplanan 3 boyutlu grafik incelenmesi gerekiyor SAFHA 3 Müşteri temsilcisi 1 ile müşteri temsilcisi 2 nin aylık satış ciroları çok farklı neden acaba ? Atanmış müşteri adetleri farklı. Toplam müşteri alım güçleri farklı. Müşteri ziyaret ve çağrı trafikleri farklı. Eski müşteriler birinde  yeniler birinde. Lokasyon olarak müşteri paylaşımı dengesiz. SAFHA 4 RFM - recency, frequency, monetary value En kısa zaman öncesinde alışveriş yapmış kişiler, uzun süre önce yapmış olanlardan daha fazla alışveriş yapmaya eğimlidirler Alışveriş sıklığı fazla müşteriler, diğerlerinden daha fazla alışverişe eğimlidirler Toplamda en fazla alışverişi gerçekleştirenler diğerlerinden daha fazla alışveriş yapmaya eğimlidirler. SAFHA 5 RAD – retention, acquisition, development model Tüm satış temsilcilerinin aynı müşteri portföyüne hitabetmesi büyük veritabanlarında problemlere yola çar Satın alma gücünün %A’una kadar alışverişini sizden yapması %B’e kadar alışverişini sizden yapması %C’ye kadar alışverişini sizden yapması A ve B gruplarına özel fiyat uygulanarak oranın maksimize edilmesi Vega Yazılım CRM Entegrasyonunun Sonuçları • Aktif müşteri ve bayi takibi. • Telefon ve ziyaret performansı. • Müşteri ürün raporları. • Tek merkezde toplanan kanal entegrasyonu. • Rakiplerin takibi. • Müşteri temsilcilerinin performansı. • Tahmini satış listeleri ve stok planlaması. • Müşteri organizasyonu. • Operasyonel sistemle entegrasyon ile zamanında hareket kabiliyeti kampanya performans raporları. • Maliyet azalması, gelir artışı, stratejik değer.