layout styles

KEP - IK

KEP - IK, ücret bordrolarının şirket çalışanlarına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli halde elektronik ortamda toplu olarak iletilmesini sağlayan yazılımdır. KEP - IK uygulaması, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalışabilen, çalışanları farklı lokasyonlarda bulunan firmalarda, bordroların şirket çalışanlarına KEP aracılığıyla teslim edilmesini sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.


Bordrolar PDF veya Excel formatında sisteme yüklenir ve her çalışan için ayrı ayrı imzalanarak KEP gönderisi içeriğinde PDF formatında alıcılara iletilir.
Böylelikle bordroların KEP içeriğinde yasal geçerli olarak çalışanlara teslimi gerçekleştirilebilmektedir.
Çalışanların alıcı KEP hesabına sahip olmaları, KEP e-Bordro iletilerini alabilmeleri için yeterli olmaktadır.
Sistem gereksinimi olarak en az Java ve Windows7 yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duyar.

KEP - IK Avantajları

Bordro hazırlama işlemlerini elektronik ortama taşıyarak IK ve Muhasebe personeline hız ve zaman kazandırır
Çalışanlarla kuruluşlar arasındaki kanuni ve hukuki temellerin korunmasına yardımcı olur
Çalışanlara teslim edilmesi gereken bordro ve ücret-hesap pusulaları yasal geçerli olarak teslim edilir
Kontrol kolaylığı ve etkili zaman yönetimi sağlar
Arşivleme problemlerini ortadan kaldırır
Kargo ve kurye masraflarını ortadan kaldırır
Bordro gönderim ve kâğıt maliyetleri %90’a kadar azalır

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile;

Sözleşme evrakının paylaşımı
Ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar
Şirket içinde yapılan yazışmalar
Kamu kurumları ve belediyeler arasında EYP yazışmaları
Kamu kurumları ile yapılan tebligatlar
İhale, teklif, ekstre, bordro, ihtar, izin, bildirim
Fatura ve e-Fatura itirazı ve benzeri gönderileri, elektronik ortamda delillerle kayıt altına alarak gerçekleştirebilirsiniz.