Vega Yazılım Hakkında

Ülkemize Katkılarımız

VEGAGRUP YAZILIMIN TÜRKİYEDEKİ İSTİHDAMA KATKISI

VegaGrup Yazılım gerek KOBİlere hitap eden ürünleri gerekse de 200 den fazla KOBİ niteliğindeki bayileri
aracılığı ile istihdama katkıda bulunmaktadır. Yıl aşırı yaptığımız toplantılara Türkiye genelinden yaklaşık 350
personel gelmektedir. Müşterilerimzdeki 200 bin vega kullanıcısı bu sayede istihdam edilmişlerdir.

Yazılım sektörünün özelliği gereği; personellerin bilgi ve tecrübe kazanımları esastır. Bu da uzun süreli
istihdamı gerektirir. Merkezimdeki ve bayilerimizdeki personelin çoğu 10 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır. Bu
sayede gittikçe artan bilgi birikimi ile istikrarlı bir hizmet vermek mümkün olmaktadır. Müşterilerimizde vega
programı kullanan personellerini de uzun süreli istihdam etme eğilimdedir.

VEGAGRUP YAZILIMIN ÖĞRETİCİ KATKISI

VegaGrup Yazılım sürekli gelişen yazılım teknolojisini ülkemizle paylaşmaktadır. Bayilerine verdiği ücretsiz
eğitimlerde bilişim teknolojisinin Türkiyeye öğretilmesinde önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu anlamda nitelikli
personel yetiştirilmesine katkıda bulunur.

VegaGrup Yazılımın ürünleri bir çok meslek lisesinde, yüksek okullarda ve dershanalerde ders olarak
öğretilmektedir. Zaman zaman gazete ilanlarında Vega Muhasebe Bilen eleman aranmaktadır ilanları
görebilirsiniz.

VEGAGRUP YAZILIMIN EKONOMİYE KATKISI

VegaGrup yazılımın 23 yıldır ürettiği ürünler, normal şartlarda milyon dolarla ithal edilecek ürünlerin yerine
geçmiştir. En önemli katkısı budur. Ürünlerimiz kullanan firmalar ticari faaliyetlerini daha verimli bir şekilde
yönetebilme olanağına kavuşmuştur. Yarattığı istihdam sayesinde devletin işsizlikle mücadelesine katkı
sağlamıştır.