Archive For 14/08/2013

E-Fatura’ya geçiş zorunluluğu

By |

E-Fatura Uygulaması E-Fatura uygulamasını kimler kullanacaktır ? – 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek olanlar , Mesela…

Go Top